Niet tevreden van een product? Dat kan, retourneren doe je makkelijk via de retourprocedure!

Opgelet; Lees even het herroepingsrecht bij levering van producten conform onze algemene voorwaarden.

  1. Bij de aankoop van producten heb jij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
  2. Tijdens deze termijn zal jij, de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Jij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien jij van je herroepingsrecht gebruik maakt, zal jij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de Smart Living verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Voor een retour procedure  aan te vragen klik hier